Sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah

Vlaganja v okolju prijaznejše naprave, stroje in podobno ni nujno povezano z visokimi stroški in navidez »neotipljivimi« ali vsaj ne takoj materializiranimi učinki. Ena takšnih naprav je sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah, ki po priloženem izračunu povrne naložbo že v pičlem letu.
-