MOVO d.o.o. - Tel: +386 (0)51 369 282; Email: info@movo.si

Sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah (SNTP)

 VEČJA VARNOST
Voznik je opozorjen o nagli spremembi tlaka in visoki temperaturi zraka v pnevmatikah

Varnost

SNTP zagotavlja opozorilo, ko je tlak nizek ter prispeva k večji varnosti za vas in vaše vozilo.

 • Lahko ste brezskrbni vedoč, da so vaše pnevmatike, vaš edini stik s cesto, pravilno napolnjene za optimalno delovanje in upravljanje.
 • Monitor prikazuje trenutne tlake v vseh pnevmatikah, tudi v rezervnih kolesih.
 • Tlak v pnevmatikah je pod stalnim nadzorom, medtem ko se vozilo giblje ali je parkirano.
 • SNTP opozori na nevarno nizek tlak tako z vizualnim kot zvočnim alarmom.
 • Dva praga za opozorilo o nizkem tlaku pnevmatik – dvojni prag varnosti.
 • Večja stabilnost ter boljše upravljanje in zaviranje s pravilno napolnjenimi pnevmatikami. Pnevmatike z nizkim zračni tlakom so bolj podvržene zdrsu in hydroplaningu.
 • Vsako leto lahko 80.000 nezgod pripišemo nizkemu tlaka v pnevmatikah (podatek velja za ZDA).

MANJŠA OBRABA PNEVMATIK
Nepravilen tlak v pnevmatikah povzroča neenakomerno in do 35% hitrejšo obrabo pnevmatik

MANJŠA PORABA GORIVA
Nizek tlak v pnevmatikah vpliva na povečano porabo goriva – 30% nižji tlak = 3% večja poraba goriva

Ekonomičnost

SNTP pomaga pri zniževanju stroškov vzdrževanja, zmanjšanju porabe goriva in zmanjšanju obrabe tekalne površine pnevmatik.

 • Pravilno napolnjene pnevmatike trajajo dlje. Življenje pnevmatike je podaljšano zaradi manjše obrabe.
 • SNTP ne zahteva drage vgradnje, namesti se v nekaj minutah brez orodja.
 • Pravilno napolnjene pnevmatike prihranijo gorivo.
 • Pravilna napolnjenost varuje in ščiti ohišje (karkaso) pnevmatike, kar zmanjšuje nevarnost predrtja in raztrganin.
 • Pravilna napolnjenost pnevmatike podaljša življenjsko dobo tekalne površine kar za 35%.
 • Pravilno napolnjene in vzdrževane pnevmatike prihranijo draga popravila na cesti in izgubo delovnega časa vozila.
 • Ministrstvo za promet ocenjuje, da se 5,4 milijona litrov goriva na dan (več kot 2 milijardi letno), zapravi zaradi nizkega tlaka v pnevmatikah (podatek velja za ZDA).

MANJŠA OBREMENITEV OKOLJA
Manj odpadnih pnevmatik in manj škodljivih izpustov v zrak

Ekologija

SNTP je okolju prijazen, ohranjanja dragocene naravne vire.

 • Daljša trajnost pnevmatike prihrani dragocene vire, ki se uporabljajo za proizvodnjo nove pnevmatike.
 • Pravilno napolnjene pnevmatike prihranijo gorivo in zmanjšajo izpuste motorjev.
 • Slabo napolnjene pnevmatike se obrabijo predčasno in povečujejo problematiko odlagališč / odstranjevanja.
 • Pomaga pri preprečevanju nastanka nevarnih delcev iz poškodovanih in uničenih pnevmatik na cesti.
 • Zmanjšanje števila delcev gume v zraku in vpliva na njegovo kakovost.
 • Pravilna napolnjenost preprečuje nepravilno obrabo, kar preprečuje nevarne pogoje, ki lahko vodijo do nesreč.
Zelena javna naročila

Negativni učinki nepravilnega tlaka v pnevmatikah so poznani že od vse od nastanka prvih pnevmatik. Šele v zadnjem času, z rastjo zavedanja o omejenosti virov in skrbjo za okolje so dozoreli pogoji tudi za ukrepe na zakonodajnem področju.
Tako je bila leta 2009 sprejeta Direktiva 2009/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz, ki je v slovenski pravni red stopila z Uredba o zelenem javnem naročanju.
Po Prilogi 10: Temeljne okoljske zahteve za osebna in transportna vozila ter storitve avtobusnega prevoza k tej Uredbi, je naročnikom omogočeno dodatno točkovanje ponudb, katerih predmet so:
– vozila ali
– storitve prevozov z avtobusi,
z vgrajenimi sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah (SNTP).
Evropska direktiva in slovenska uredba sta osredotočeni predvsem na okoljevarstveni učinek pravilnega tlaka v pnevmatikah, vendar sta nič manj pomembna tudi ekonomski učinek (prihranek v gorivu in pnevmatikah) ter povečana varnost udeležencev v cestnem prometu, ki jih omogočajo najsodobnejši SNTP, kot sta PressurePro in AVE.

Sistema PressurePro in AVE sta vgrajena neodvisno od vozilskih sistemov in ne potrebujeta vzdrževanja na pooblaščenih servisih. Ponovno programiranje položaja kolesa zaradi menjave (poškodba, letne – zimske pnevmatike) ali rotiranja (spredaj – zadaj) je enostavno in ga lahko izvede uporabnik sam.


Kako deluje Sistem za nadzor taka v pnevmatikah – SNTP

SNTP sestavljajo naslednje osnovne komponente:
– centralna enota s prikazovalnikom
– antena
– kabel za napajanje
– senzorji

SNTP deluje na način, da senzorji periodično sporočajo podatke o tlaku in temperaturi v pnevmatikah centralni enoti, ki izmerjene vrednosti prikazuje na LCD prikazovalniku ter jih primerja z referenčnimi. V kolikor tlak za določeno vrednost odstopa od referenčne vrednosti, SNTP z alarmom opozori voznika. V kolikor se sprememba tlaka zgodi v zelo kratkem časovnem intervalu, SNTP opozori voznika, da je pnevmatika predrta. SNTP prikazuje tudi temperaturo v pnevmatikah in opozori voznika, kadar temperatura zaradi napake na kolesu, pestu ali zavornem sistemu preseže kritično vrednost.

Movo PressurePro Sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah SNTP

Movo PressurePro Sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah SNTP

Movo PressurePro Sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah SNTP

 

OSNOVNE LASTNOSTI SNTP PressurePro

SENZORJI SO NAMEŠČENI KOT POKROVI VENTILOV – ENOSTAVNA VGRADNJA

Prikazovalnik prikazuje:
kolo na katerega se prikazane vrednosti nanašajo, tlak, temperatura, indikator nizke napetost baterij senzorjev.

Za vgradnjo v:
– dostavna vozila
– vse vrste tovornih vozil
– avtobuse
Več…

Movo AVE Sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah SNTP

Movo AVE Sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah SNTP

Movo AVE Sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah SNTP

 

OSNOVNE LASTNOSTI SNTP AVE

SENZORJI SO NAMEŠČENI NA VENTILE V KOLESIH

Prikazovalnik – barvni LCD – prikazuje:
kolo na katerega se prikazane vrednosti nanašajo, tlak, temperatura, napetost baterij senzorjev, napetost akumulatorjev, indikator neustreznega tlaka, indikator predrte zračnice, indikator previsoke temperature v pnevmatiki.

Za vgradnjo v:
– osebna vozila
– dostavna vozila
– vse vrste tovornih vozil
– avtobuse
Več…

Nazaj na vrh

MOVO d.o.o.

Ob gozdu 19a, 2352 Selnica ob Dravi, Slovenija Telefon: +386 (0)51 369 282 Web: www.movo.si