Image

Zakaj investirati v TPMS (Tyre Pressure Monitoring Systems)?

VEČJA VARNOST

MANJŠA OBRABA PNEVMATIK

MANJŠA PORABA GORIVA

NIZKI STROŠKI VGRADNJE IN VZDRŽEVANJA

MANJŠA OBREMENITEV OKOLJA

NAŠA PONUDBA

MOVO
Image
Image
OSNOVNE LASTNOSTI

ZUNANJI TPMS SENZORJI TLAKA SO NAMEŠČENI KOT POKROVI VENTILOV – ENOSTAVNA VGRADNJA

Prikazovalnik prikazuje:
kolo na katerega se prikazane vrednosti nanašajo, tlak, temperatura, indikator nizke napetost baterij senzorjev.

Za vgradnjo v:

 • • SUV in terenska vozila
 • • tovorna vozila, prikolice in avtodome
 • • gradbeno mehanizacijo
 • • avtobuse
Image
Image
OSNOVNE LASTNOSTI

SENZORJI TLAKA SO NAMEŠČENI NA VENTILE V KOLESIH

Prikazovalnik – barvni LCD – prikazuje:
kolo na katerega se prikazane vrednosti nanašajo, tlak, temperatura, napetost baterij senzorjev, napetost akumulatorjev, indikator neustreznega tlaka, indikator predrte zračnice, indikator previsoke temperature v pnevmatiki.

Za vgradnjo v:

 • • osebna vozila in dostavna vozila
 • • vse vrste tovornih vozil
 • • avtobuse

► Za povpraševanje nas prosim kontaktirajte.

Kako deluje Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah (ali TPMS)?


TPMS sestavljajo naslednje osnovne komponente:

 • • Centralna enota s prikazovalnikom
 • • Antena
 • • Kabel za napajanje
 • • Senzorji za nadzor tlaka v pnevmatikah

TPMS sistem deluje na način, da senzorji za nadzor tlaka v pnevmatikah periodično sporočajo podatke o tlaku in temperaturi centralni enoti, ki izmerjene vrednosti prikazuje na LCD prikazovalniku ter jih primerja z referenčnimi. V kolikor tlak za določeno vrednost odstopa od referenčne vrednosti, TPMS z alarmom opozori voznika. V kolikor se sprememba tlaka zgodi v zelo kratkem časovnem intervalu, sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah opozori voznika, da je pnevmatika predrta. TPMS prikazuje tudi temperaturo v pnevmatikah in opozori voznika, kadar temperatura zaradi napake na kolesu, pestu ali zavornem sistemu preseže kritično vrednost.


Zelena javna naročila


Negativni učinki nepravilnega tlaka v pnevmatikah so poznani že od vse od nastanka prvih pnevmatik. Šele v zadnjem času, z rastjo zavedanja o omejenosti virov in skrbjo za okolje so dozoreli pogoji tudi za ukrepe na zakonodajnem področju.

Tako je bila leta 2009 sprejeta Direktiva 2009/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz, ki je v slovenski pravni red stopila z Uredba o zelenem javnem naročanju.

Po Prilogi 10: Temeljne okoljske zahteve za osebna in transportna vozila ter storitve avtobusnega prevoza k tej Uredbi, je naročnikom omogočeno dodatno točkovanje ponudb, katerih predmet so:

 • • vozila ali
 • • storitve prevozov z avtobusi,

Evropska direktiva in slovenska uredba sta osredotočeni predvsem na okoljevarstveni učinek pravilnega tlaka v pnevmatikah, vendar sta nič manj pomembna tudi ekonomski učinek (prihranek v gorivu in pnevmatikah) ter povečana varnost udeležencev v cestnem prometu, ki jih omogočajo najsodobnejši TPMS, kot sta PressurePro in AVE.